اخبار و رويدادها:

🔴  اخبار

🔻بوي بادام در خانه هنرمندان ايران

 

🔻 افتتاح نمايشگاه "بوي بادام" در حاشيه بيست و دومين کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند

🔴  مصاحبه ها

🔻 يکي از راه هاي معرفي قربانيان سلاح هاي شيميايي برگزاري چنين رويدادهايي است؛ ارزيابي علي جلالي از نمايشگاه نقاشي بوي بادام

🔻 ارزيابي مدير شبکۀ بين‌المللي موزه‌هاي صلح از نمايشگاه بوي بادام

🔻 آثار هنري احساسات قربانيان جنگ را نمايش ميدهد؛ نگاه يک افسر پليس به نمايشگاه بوي بادام

🔻 روايت استاد دانشگاه ملبورن از نمايشگاه بوي بادام؛ چنين رويداد تاثيرگذاري را در شهر هاي ديگر برگزار کنيد

🔻 ارزيابي سفير عراق از نمايشگاه بوي بادام در حاشيه کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي

🔻 سفير سوريه در حاشيه نمايشگاه بوي بادام مطرح کرد؛ ما و شما به نوعي با هم هم‌درد هستيم و همبستگي عاطفي داريم

🔻 در حاشيه کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي مطرح شد؛ ارزيابي بازديدکنندگان بين المللي از نمايشگاه بوي بادام

🔻 آثار اين نمايشگاه عميقا انسان را تحت تاثير قرار مي دهد؛ روايت استاد دانشگاه رادگرز از اهميت حضور هنرمندان ايراني در نمايشگاه بوي بادام

🔻 دکتر دهقاني در حاشيه‌ي کنفرانس منع سلاح‌هاي شيميايي مطرح کرد؛ زبان هنر زبان ماندگار و تاثير گذاريست

🔻 زبان و پيام هنرمندان، جهاني است؛ ارزيابي برنده جايزه opcw از حضور هنرمندان ايراني در کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي

🔻 روايت بازديدکنندگان نمايشگاه بوي بادام در حاشيه کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي

🔻 بازديد مدير کل سازمان جهاني منع سلاح‌هاي شيميايي و سفير ايران در لاهه، از نمايشگاه بوي بادام

🔴  گزارش هاي تصويري

🔻 گزارش تصويري نمايشگاه نقاشي "بوي بادام" در حاشيه بيست و دومين کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند  (بخش اول)

🔻 گزارش تصويري نمايشگاه نقاشي "بوي بادام" در حاشيه بيست و دومين کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند (بخش دوم)

🔻 گزارش تصويري نمايشگاه نقاشي "بوي بادام" در حاشيه بيست و دومين کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند (بخش سوم)

🔻 گزارش تصويري نمايشگاه نقاشي "بوي بادام" در حاشيه بيست و دومين کنفرانس منع سلاح هاي شيميايي در لاهه هلند (بخش پاياني)

🔴  فراخوان

🔻 فراخوان نمايشگاه نقاشي موزه صلح تهران در لاهه هلند

🔻 تمديد مهلت ارسال آثار به نمايشگاه "بوي بادام" هلند